Suport Escolar

REFORÇ ESCOLAR PER PRIMÀRIA I ESO

L' objectiu és que l'alumne desplegui tot el seu potencial per aprendre, detectant allò que li impedeix un bon aprenentatge.

Ho fem a partir de petits grups o individualment on els alumnes aprenen a estudiar i organitzar-se. També fem reforç d'anglès, català i castellà. Aprenem a llegir i redactar correctament. 

Un bon domini del llenguatge és essencial per l'aprenentage.

Tot plegat amb una metodologia dinàmica i innovadora com el treball de llenguatge, el massatge emocional, la pintura i el teatre.

millorar-rendiment-escolar-metode-unic

Organització

Aprendre a organitzar correctament la carpeta i el portàtil

Repassar els apunts i les llibretes per tenir-los ben organitzats

Entendre com funciona l'agenda

Estudi

Treballar el llenguatge amb profunditat per  saber-se expressar.

Aprendre com fer una lectura comprensiva i atenta

Practicar el subratllat, l'esquema i el resum

Estratègies

Practicar tècniques per preparar exàmens

Aprendre a fer els deures i els treballs correctament i amb bona presentació

Analitzar maneres de relacionar-nos amb els companys a l'hora de treballar en grup (els rols)

Aprendre a gestionar  l'estrés i la pressió durant les setmanes de més feina